Wyposażenie Kościoła

Pasyjka Ukrzyżowanego - umieszczona na centralnej ścianie prezbiterium, to dzieło (z ok. 1920 r.) mistrza Doeringa z Wjherowa. Pochodzi ze starego kościoła we Władysławowie. Tabernakulum - zafundował w 1973 r. obecnie nieżyjący już Ks. Infułat Teofil Kurowski z Krakowa. Kościół posiada także Relikwiarz zabytkowy (data 1793 A.B.) z częścią szaty św. Antoniego. Relikwię tę przywiózł z włoch około 15 lat temu Ks. Kardynał Franciszek Macharski z Krakowa. Na Nabożeństwa do Domu Bożego zwołują 3 dzwony: "Edmund", "Jan", "Antoni". Pierwszy - na uczczenie śp. Ks. Wesołka, pierwszego proboszcza w Karwi. Dwa następne poświęcone przez Ks. Biskupa Andrzeja śliwińskiego (10.08.1989) są pamiątką II Nawiedzenia Kopii Obrazu Jasnogórskiego w tej parafii. Dzwon "Jan" został ufundowany przez miejscowego organistę Jana Karsznię.